Biografie

Albert Delvaux is geboren in Leuven op 31 mei 1913. Hij begon zijn muzikale opleiding aan het Stedelijk Conservatorium van zijn geboortestad; zijn professionele opleiding volgde hij aan het Conservatoire royal van Luik. Daar behaalde hij in 1935 de Virtuositeitsprijs voor cello onder leiding van Rodolphe Soiron. Het jaar daarop behaalde hij er het Hoger Diploma Kamermuziek. Zijn muziektheoretische opleiding fuga, compositie en orkestratie volgde hij bij Joseph Leroy en François Rasse. Aan het Mozarteum te Salzburg vervolmaakte hij zich in orkestdirectie bij Igor Markevitsj en Volker Wangenheim.

Delvaux’ activiteiten als muziekpedagoog zijn talrijk en veelzijdig. Hij was o.m. als docent verbonden aan de muziekacademie en de normaalschool van Tienen, het Conservatorium van zijn geboortestad, het Conservatoire royal te Luik en van 1970 tot 1978 was hij docent contrapunt en fuga aan het Koninklijk Conservatorium Brussel. Gedurende meer dan dertig jaar was hij directeur van de Stedelijke Muziekacademie te Sint-Niklaas.

Gilbert Huybens getuigt over zijn oudleraar: “Persoonlijk heb ik Albert Delvaux leren kennen en waarderen als docent contrapunt en fuga aan het Koninklijk Conservatorium Brussel. Samen met Jean Louel bepaalde hij in de periode 1971-1978 de ‘kwaliteit’ van die schriftuurvakken. En die kwaliteit was, toen veel meer dan nu, van een bijzonder gehalte. Delvaux was veeleisend. Hij hechtte veel belang aan de vormgeving, een natuurlijke melodie- en stemvoering, een klare harmonie en een duidelijk afgetekende ritmiek. Niets mocht aan het toeval worden overgelaten. Van de student verwachtte hij dat die, zoals een architect nauwkeurig zijn plannen ontwerpt en uittekent, precies wist waarmee hij bezig was. Amateurisme of enige vorm van improvisatie duldde hij niet. […] Voldeed een werkstuk niet aan zijn gestelde eisen, dan moest het herwerkt worden. Zonder meer!”

Aanvankelijk was Delvaux actief als cellist, maar gaandeweg werd hij meer en meer actief als dirigent en componist. Hij was de stichter en dirigent van de Leuvense Bachvereniging en later van het Waeslandia Kamerorkest.

Albert Delvaux overleed te Jette op 16 mei 2007.