Adrianus Timmerman

Adrianus Franciscus Timmerman (1825-1890) was directeur van het klooster de Zusters van de H. Vincentius a Paulo van 1870 tot 1890. Voor zijn komst naar Buggenhout doceerde hij zang aan het seminarie van Gent en was hij als kapelaan verbonden aan de Sint-Baafskathedraal. Zijn werken nemen een belangrijk deel in van de collectie Buggenhout en veel van de anonieme werken in handschrift zijn naar alle waarschijnlijkheid ook van zijn hand.

Timmerman, Chant de Noël. BV-10-5377.

Timmerman gecomponeerde verschillende kerstliederen voor het klooster, zoals deze versie van ‘Adeste Fideles’, opgedragen moeder overste Raphaëlle op haar naamdag in 1872. Hoewel de melodieën vrij eenvoudig zijn en de pianobegeleidingen weinig veeleisend zijn in termen van techniek, tonen de versierde lijnen in de zangstem aan dat de componist duidelijk bekend was met de toenmalige operastijl.

Het grootste deel van de werken van Timmerman was bedoeld voor de kinderen van de kostschool die verbonden was aan het klooster. Sommige werken zijn speels van aard, zoals ‘Chat et souris’ of ‘kat en muis’, terwijl andere bedoeld zijn om de turnoefeningen te begeleiden. Een titel zoals ‘Balancez une jambe latteralement’ of ‘Strek een been horizontaal’ tonen die overduidelijk aan. Deze beide types van werken hebben een Franse tekst en zijn vermoedelijk geschreven voor de welgestelde meisjes van de kostschool.

Timmerman, Chat et souris, BV-10-5339.         Timmerman, Balancer une jambe, BV-10-5339.

In contrast met het repertoire in het Frans zijn de stukken zoals ‘Netheid behoud gezondheid’ en ‘Zondagschool-Aalst’ gecomponeerd op Nederlandse tekst en vermoedelijk bedoeld voor de lokale meisjes die de zondagschool volgden. Het is vermoedelijk geen toeval dat Timmerman een werk schreef over het belang van hygiëne nadat zes kloosterzusters en een aantal kinderen aan tyfus overleden waren in 1872.

Timmerman, Netheid behoud Gezondheid, BV-10-5376.         Timmerman, Zondagschool-Aalst, BV-10-5376.

Timmerman was ook actief in meer populaire genre zoals blijkt uit de liederen ‘De Kwakzalver’ en ‘De halve frank van Mietje’, ook uit genrestukjes voor piano zoals ‘Une distraction’, geschreven voor de moeder overste. In de liederen is altijd een morele toon aanwezig. Misschien had hij de intentie om dit repertoire te publiceren. Hij kopieerde alvast de werken nogal vaak en hij imiteerde daarbij de toen gangbare layout.

Timmerman, De Kwakzalver, BV-10-5376.         Timmerman, De halve frank van Mietje, BV-10-5376.

Timmerman, Une distraction, BV-10-5375.          Timmerman, Une distraction, BV-10-5375.