Belang van de collectie

De muzikale waarde van de werken uit de kloostercollectie van Buggenhout zal vermoedelijk niet van essentieel belang zijn voor de hedendaagse musicus, toch is de collectie belangrijk om diverse redenen. De verzameling is een unieke bron voor diverse elementen inzake onderzoek en uitvoeringspraktijk. De kloosterzusters, al dan niet aangevuld met geëngageerde muzikanten, waren beslagen uitvoerders. De muziekhandschriften tonen aan dat ze vertrouwd waren met de toenmalige uitvoeringspraktijken, zeker wat betreft vocale versieringen. Het echte belang van de collectie ligt in de getuigenis van het muziekleven van het internaat voor meisjes uit de betere klasse. In België waren er in de loop van de 19e eeuw tal van dergelijke scholen die leerlingen uit de hele wereld aantrokken en waar een hoog niveau van muziekonderwijs gegeven werd. Dit aspect van het muziekleven is vooralsnog niet grondig onderzocht en het repertoire blijft nog altijd onuitgevoerd.

Religieuze muziek is goed vertegenwoordigd in de kloostercollectie van Buggenhout. BV-10-2081.          Het idee van muziekpedagogie is aanwezig in diverse werken zoals het thema van de kabouters in een werk voor piano. BV-10-5381.