Historiek

Het klooster van de Zusters van de H. Vincentius a Paulo werd gesticht 1854. Later werd dit een kostschool voor meisjes en een technische school die kantklossen en naaien aanleerde.  Muziek was een belangrijk onderdeel niet alleen in het leven van de zusters, maar ook als pedagogisch instrument in hun onderwijs. Zo bevat de verzameling een aantal handschriften met muziek gecomponeerd door de toenmalige directeur Adrianus Timmerman, die heel duidelijk bedoeld zijn voor de kinderen van de school, zoals een aantal muziektheaterstukken. Daarnaast zijn er ook originele composities aanwezig voor gebruik tijdens erediensten en gelegenheidsmuziek. Het geheel bevat een mix van origineel werk in het Frans of het Nederlands en soms in beide talen, een ook het aantal patriottische liederen is goed vertegenwoordigd.

Le loup et l’agneau, een fabel door de Brugse componist Edward Mechelaere, N° 34 uit de reeks ‘Repertoire des pensionats, uitgegeven in Brugge. BV-10-5236.              Marche des pupilles belges, door Eugène Minet, uitgegeven in Brussel. BV-10-5382.               ‘Ne Wyvenpraat op straat’, satirisch lied door Charles Van Haver, uitgegeven in Gent. BV-10-5250.