Historische waarde

Hoewel de collectie pas vanaf het tweede kwart van de 20ste eeuw uitgebouwd werd, bevat ze een groot aantal partituren die in de tweede helft van de 19de eeuw gedrukt werden. Deze partituren werden in de loop van de 20ste eeuw verworven door aankopen of schenkingen.

 Titelpagina van de oudste braillepartituur uit de collectie (BV-05-3209).

De oudste braillepartituur (BV-05-3209) dateert van 1852, het sterfjaar van Louis Braille. Deze partituur werd gedrukt door het zogenaamde Institut National des Jeunes Aveugles uit Parijs, de instelling waar Louis Braille studeerde en later ook zelf lesgaf.

Een reeks oude ingebonden braillepartituren.

Verder bevat de collectie vele partituren gedrukt door het zogenaamde Nationaal copiebureau uit Brugge en door buitenlandse uitgeverijen voor blinden, bijvoorbeeld Statens trykkeri og bibliothek for blinde uit Kopenhagen of National Institute for the Blind uit Londen.