Colofon

Deze webpagina's kaderen in een onderzoeksproject gefinancierd door Trobador, de onderzoekscel van het Koninklijk Conservatorium Brussel, School of Arts Erasmushogeschool Brussel. Alle afgebeelde stukken behoren tot de collectie van het Koninklijk Conservatorium Brussel, tenzij anders vermeld.

Onderzoek en algemene coördinatie: Hermien Weyhaeghe.

Met dank aan Fulvio S. Lo Presti voor de bruikleen.

© Koninklijk Conservatorium Brussel, School of Arts Erasmushogeschool, 2020.

vorige pagina