Romantiek

De komst van de romantiek in de Italiaanse opera zorgt niet voor een abrupte stijlbreuk, maar infiltreert geleidelijk aan in de operawereld. De nieuwe stijl vervangt de mythologische thema’s door bij voorkeur historische onderwerpen. Passie en conflict spelen zich af op een mysterieuze, vaak donkere en afgelegen locaties.

Liefde en dood blijven centrale thema’s, maar de menselijke emoties worden ook op muzikaal vlak intensiever uitgewerkt. Melodie, harmonie, klankkleur en ook de muzikale vorm worden alle ingezet om de emotionele diepgang te realiseren.

vorige pagina - volgende pagina