Biografie

Cabus aan het orgel,
St-Katelijnekerk Mechelen, ca. 1945

Peter Cabus werd geboren te Mechelen op 27 juli 1923. Hij groeide op in een muzikaal gezin. Zijn eerste muzieklessen volgde hij aan het Stedelijk Conservatorium van zijn geboortestad Mechelen, o.m. harmonie en contrapunt bij Godfried Devreese. In het Sint-Romboutskoor maakte hij kennis met het gregoriaanse repertoire en de stijl van de Vlaamse Polyfonisten. Na zijn Grieks-Latijnse humaniora koos hij voor een professionele muziekopleiding.


Inschrijvingskaart Conservatorium

Aan het Lemmensinstituut, dat toen te Mechelen gehuisvest was, volgde hij orgel bij Flor Peeters en contrapunt bij Marinus De Jong. Maar het orgel was niet zijn favoriete instrument. Voor zijn piano-opleiding trok hij naar het Conservatorium te Brussel. Daar volgde hij piano bij Charles Scharrès, kamermuziek bij André Gertler en compositie bij Jean Absil.

Als laureaat van het Brusselse Conservatorium was Peter Cabus aanvankelijk actief als solist en als kamermusicus. Hij werd ook zeer gewaardeerd als begeleider. Zo gaf hij in de loop van de jaren 1950 en ’60 regelmatig recitals en werkte hij mee aan uiteenlopende programma's bij de verschillende radiozenders. Het "l'Atelier" bij kunstschilder Marcel Hastir te Brussel waar grote nationale en internationale namen uit de muziekwereld zich kwamen voorstellen aan de pers deed regelmatig beroep op hem als begeleider. Ook maakte hij een concerttournee met violist Clemens Quatacker, laureaat werd in de Koningin Elisabethwedstrijd.


Cabus met pianist Youri Egorov, 1975

Geleidelijk aan profileerde hij zich meer en meer als pedagoog en als componist. Hij was leraar aan diverse muziekacademies, middelbare scholen en aan het Stedelijk Conservatorium van Mechelen. Van deze laatste instelling werd hij in 1959 directeur, in opvolging van Godfried Devreese. Over de rol van het muziekonderwijs in de maatschappij had hij de volgende visie: ‘Een muziekschool heeft ook een culturele taak te vervullen, die voor het algemeen muziekleven van groot, zo niet van overwegend belang is: de vorming van degelijke liefhebbers, die musiceren voor eigen geestelijke verrijking en dan meteen ook het beste en het trouwste concertpubliek vormen.Hij was ook als docent harmonie, contrapunt en compositie verbonden aan het Koninklijk Conservatorium Brussel. Hij doceerde ook muziekschriftuur aan de Muziekkapel Koningin Elisabeth te Waterloo.


Een Belgische Ouverture, 1980

In 1972 was hij medeoprichter van de afdeling Mechelen van het Festival van Vlaanderen. Hij was ook lid van de Koninklijke Academie voor Wetenschappen, Letteren en Schone Kunsten van België. Met zijn boeiend compositorisch oeuvre en als inspirerende docent werd Peter Cabus sterk gewaardeerd.

Peter Cabus overleed te Mechelen op 11 november 2000.