De collectie Cabus

Eigendomskenmerk collectie Cabus,
ontwerp Trans-ID

De jonge Peter Cabus
tijdens een piano recital

Het was de wens van de componist zelf dat zijn oeuvre ondergebracht zou worden in het Conservatorium Brussel. Voor deze instelling had hij een grote waardering. Hij genoot er een succesvolle opleiding bij eminente professoren zoals André Gertler, Charles Scharrès, Jean Absil en Léon Jongen. Het internationaal karakter, de zorg voor muzikale tradities in dialoog met vernieuwing, hebben hem steeds geboeid. Hij heeft er vele jaren met groot enthousiasme gedoceerd. Dit alles heeft zijn keuze bepaald. Bovendien wist hij de collectie en de werking van de bibliotheek te waarderen. De overdracht zelf vond plaats in 2000.

De kerncollectie bestaat uit autografische partituren en partijen, aangevuld met uitgaven en enkele opnames.

Het jaar daarop werd, op initiatief van zijn echtgenote Anne-Marie Steens, ook een ruime selectie van de persoonlijke bibliotheek van de componist aan de bibliotheek geschonken.

De titelbeschrijvingen van de autografische stukken zijn geïntegreerd in de online databank van het Koninklijk Conservatorium Brussel. De ontsluiting van de bibliotheek Cabus is nog een work in progress.