Historiek

De Koninklijke Harmonie Sint-Cecilia van Poperinge werd opgericht in 1930, maar deze vereniging heeft een aantal voorgangers gekend. De oudste Société philharmonique dateert al van 1802, maar de harmonie neemt 1831 als officiële startdatum. Het stadsbestuur heeft toen de stadsfanfare gereorganiseerd en het muziekkorps maakte deel uit van de burgerwacht.

Vaandel van de Harmonie met vermelding van het stichtingsjaar 1831.

In 1837 werd de fanfare een harmonie. In 1872 splitste het korps in twee en waren er twee korpsen: het liberale Philharmonie de Poperinghe en het katholieke Corps du Sapeurs Pompiers de Poperinghe. De samenwerking met de brandweer werd beëindigd in 1921 en werd officieel de Katholieke Harmonie Sinte-Cecilia – Poperinge. In de muziekcollectie zijn de diverse voorgangers duidelijk vertegenwoordigd.

Stempel van brandweer van Poperinge.

Stempel van de Philharmonie van Poperinge.

Stempel van de Katholieke Harmonie van Poperinge.

Een klein deel van de collectie is afkomstig van de Société des Anciens Pompiers d’Ypres. De steden Ieper en Poperinge liggen op ongeveer 12 km van elkaar, maar het verbaast dat een collectie van de grotere stad Ieper, met ongeveer 30.000 inwoners rond 1900, verhuist naar het kleinere Poperinge die toen ongeveer 20.000 inwoners had. Mogelijk kan de overdracht ook te maken met de extreme oorlogsschade waarmee Ieper geteisterd was tijdens de Eerste Wereldoorlog, waardoor het niet langer nuttig leek om die beperkte brandweercollectie nog in Ieper te houden.

Stempel van de brandweer van Ieper.

De diverse herkomstvermeldingen verklaren ook waarom bepaalde composities in meerdere uitgaven of versies aanwezig zijn. De bekende en populaire Ouverture tot Guillaume Tell van Rossini komt drie keer voor in de collectie.

Een van de populaire bewerking van Rossini’s Guillaume Tell. B-Bc E05367.