Verwerving en herkomst

In de loop van het najaar 2004, het academiejaar waarin Susanna Mildonian op pensioen ging, heeft ze haar collectie harpmuziek aan het Conservatorium geschonken. Ze wou dat die muziek toegankelijk zou zijn voor de studenten, en ze wist ook dat haar verzameling heel veel stukken bevatte die nog niet in de conservatoriumbibliotheek aanwezig waren. Precies al gevolg van haar internationale carrière was ook haar bibliotheek heel internationaal georiënteerd. Vooral op het vlak van het repertoire voor harp solo heeft de collectie Mildonian een leemte in de algemene verzameling van de conservatoriumbibliotheek opgevuld.

Als eigendomskenmerk noteerde Susanna Mildonian vaak haar naam op de cover van de partituur. In een aantal gevallen gebruikte ze een stempel, maar de meeste stukken hebben geen rechtstreekse verwijzing naar haar collectie. 

Example of a handwritten mark on the cover of a score. BV-09-0004.

Example of Mildonian’s stamp on a cover of a score. E03123.

 

De meer recente uitgaven zijn ongetwijfeld door Susanna Mildonian zelf aangekocht, maar een aantal oudere werken zijn afkomstig uit andere collecties, zoals het werk dat opgedragen is aan Margherita Cicognari, haar eerste harpdocente, en de stukken afkomstig van Van de Moortel uit de jaren 1950. 

 

Minuetto for harp by Lino Liviabella, with autograph dedication to Cicognari, 1940. E03089.

Waltzes by Brahms, transcribed for harp by Lautemann, from the collection Van de Moortel. E03151.

Sonata for harp by Hindemith. Manuscript copy from the collection Van de Moortel. BV-09-0029.

 

Naast de partituren zijn er ook vier gespecialiseerde tijdschriften over harp aan de bibliotheek geschonken.

De werken uit de collectie Mildonian zijn opgenomen in de databank van de bibliotheek van het Koninklijk Conservatorium Brussel. Recente uitgaven worden ontleend, maar de gepersonaliseerde stukken kunnen enkel ter plaatse geraadpleegd worden.