Belang van de collectie

De collectie bestaat uit ongeveer anderhalve meter muziek voor harp, goed voor een 500-tal werken. Het repertoire bestaat grotendeels uit muziek voor harp solo, aangevuld met kamermuziek met, zoals verwacht, minstens een partij voor harp en er zijn ook enkele concerti aanwezig.

Het repertoire is dat van de 19e en 20e eeuw, meestal origineel voor harp geschreven, soms ook bewerkingen. Toch ligt het accent vooral op muziek van de 20e eeuw, gaande van impressionisme, neoklassiek tot modernistische werken van na 1945. 

Koloth, graphic score by Leon Schidlowsky, Tel Aviv, 1973. Collection Mildonian E03242.

 

De collectie mikt door zijn uitgebreide en gespecialiseerde samenstelling in de eerste plaats op harpisten. Het repertoire is uitgebreid en er is minder bekend werk aanwezig. Op muzikaal-interpretatief vlak zijn de partituren met persoonlijke annotaties en vingerzettingen van Susanna Mildonian bijzonder nuttig.

Fragment of an annotated score by Mildonian. Pour le tombeau d’Orphée by Marius Flothuis, 1950. BV-09-0004.

Fragment of Divertissements by André Caplet, annotated by Mildonian. BV-09-0005.

Fragment of In Balance by Isang Yun, 1987, annotated by Mildonian. BV-09-0021.

Fragment of first Arabesque by Debussy, annotated by Mildonian. BV-09-0036.

Ook past de collectie Mildonian perfect in het collectieplan van het conservatorium: ze is een belangrijke aanvulling op de 18e-eeuwse harpmuziek die al aanwezig is in de conservatoriumbibliotheek. Het is ook een boeiende aanvulling op de collectie LP’s want het is bijzonder interessant om de opname door Mildonian te kunnen beluisteren met een door haar geannoteerde partituur.

De collectie bevat ook enkele unieke stukken: partituren die aan haar opgedragen zijn. Uit die opdrachten blijkt een internationale sympathie en waardering voor de harpiste.

Autograph dedication by Enrique Ubieta, New York, 1975. BV-09-0066.

Autograph dedication by Ivan Patachichi, Budapest, 1975. E03103.

Ook de brieven die componisten aan haar geschreven hebben, behoren tot de topstukken van deze verzameling.