VZW-Muizelhuisprojecten

De Muizelhuiskoncerten VZW heeft, naast de huisconcerten en de tweejaarlijkse compositiewedstrijd, een belangrijke bijdrage geleverd in het publiceren van Vlaams werk op cd. De doelstelling van de verenging was om een zo volledig mogelijk archief aan te leggen van minder gekende, maar waardevolle Vlaamse muziek afkomstig uit de voorbije drie eeuwen.

Zo werden er verschillende reeksen uitgebracht waaronder In Flanders’ Fields die uit tien cd’s bestaat en Muziek in West-Vlaanderen waaronder twee cd’s vallen. Deze laatste zijn gewijd aan Peter Benoit en Herman Roelstraete. Elke cd werd voorzien van een cover waarop een creatie van kunstenaar Octave Landuyt prijkt.

Oorspronkelijk zou de vereniging twintig cd’s uitbrengen, maar door een gebrek aan financiële middelen is het bij twaalf gebleven.